Aktuality

V pátek od 19:30 hodin. Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. (EF 5,19)

Začátek poutní mše svaté je v 11 hodin v Kostele Božího Těla ve Slavonicích. Mše svatá je spojena s plnomocnými odpustky. Po poutní mši svaté půjde průvod na faru na náměstí, kde bude připraveno občerstvení. Zároveň zde budou připraveny hry pro děti a všichni společně zde můžou společně posedět až do odpoledních hodin.