Den slovanských věrozvěstů

05.07.2024
  • pátek 5. 7. 2024
  • farní kostel sv. Vavřince, klášterní kostel sv. A. Paduánského
  • kaple v Chlumci, mše svatá ve 14:00 hodin

Den slovanských věrozvěstů, slavnost svatého Cyrila - mnicha a Metoděje - biskupa, patronů Evropy a hlavních hlavních patronů Moravy se slaví vždy 5.července.

V Dačicích bude ve farním kostele mše svatá v 8 hodin a v klášterním kostele také v 8 hodin. V klášterním kostele po mši svaté bude následovat celodenní výstav Nejsvětější Svátosti a od 17:00  do 17:30 hodin společné ukončení se svátostným požehnáním.   

Již tradiční poutní mše bude také v místní části Chlumec v kapličce sv. Cyrila a Metoděje.