Kontakty

Římskokatolická farnost Dačice

Římskokatolická farnost Dačice

Krajířova 18, Dačice I., 380 01 Dačice

+420 384 420 297

Farní listy - email: listy@farnost.dacice.cz

duchovní správce P. Karel Janů

+420 605 173 375

janu.karel@seznam.cz

farní kostel sv. Vavřince

kostel sv. Vavřince

Göthova 152, Dačice, 380 01 Dačice

kostel sv. Antonína Paduánského

kostel sv. Antonína Paduánského

Jemnická 21, Dačice, 380 01 Dačice

sestry bosé karmelitky

+420 384 420 308

dacice@karmelitky.cz


formulář pro kontaktování správy webových stránek: