Donátor PULS

Sbírka ve farnosti pro fond PULS probíhala dne 9.6.2024 ve všech kostelích farnosti Dačice. Vybralo se 42.350 Kč. 

Odkaz na farnost Dačice, kde se zobrazuje vybraná částka, cílová částka a počet donátorů ve farnosti.  

Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v naší diecézi působí 325. Řada kněží kromě služby ve farnosti vykonává i specifickou pastorací například v nemocnicích, armádě, ve vězeňství, v církevním školství apod. Mzdy pro kněze zajišťuje brněnské biskupství z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci, kterou podporujte kněze ve farnostech. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze. 

Další informace o tom jak se zapojit do donátorství pro brněnskou diecézi najdete zde.

Děkujeme, že pomáháte!