Římskokatolická farnost

DAČICE

V pátek od 19:30 hodin. Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. (EF 5,19)

Při první neděli postní se během mše svaté bude udělovat pomazání nemocných.

V prvních dvou týdnech měsíce ledna chodili na Dačicku skupinky koledníků zapojených do tříkrálové sbírky. V letošním roce se vybralo celkem 341 550 Kč, v loňském roce 335 821 Kč. Velké poděkování patří všem skupinkám koledníků a jejich doprovodu, a také paní Marcele Svobodové, která je na Dačicku hlavní koordinátorkou této charitativní akce.

V sobotu 27. ledna 2024 od 9:00 hodin jsou všichni dobrovolníci zváni na brigádu na faru Dačice. Budou se opravovat koupelny a uklízet průjezd. Kdo máte zájem se zúčastnit, prosím zapište se na papír, který je umístěn vzadu v kostele na stolečku jak ve farním kostele, tak i v klášterním kostele. Pan farář počítá s obědem po práci a...