Římskokatolická farnost

DAČICE

Pěší pouť z Dačic do Kostelního Vydří je naplánována na sobotu, sraz všech poutníků je v 8:00 hodin u farního kostela sv. Vavřince v Dačicích. Poutníci ponesou do kostela Panny Marie Karmelské ozdobená nosítka a zrestaurovanou sošku Panny Marie.

Den slovanských věrozvěstů, slavnost svatého Cyrila - mnicha a Metoděje - biskupa, patronů Evropy a hlavních hlavních patronů Moravy se slaví vždy 5.července.

Hledáme nové redaktory, kteří by byli ochotni pravidelně přispívat do Farních listů. Nemusí psát žádné odborné teologické články (skoro bych řekl - ani by neměly být), ale psát lze prakticky o čemkoliv - co mě oslovilo, zážitky z dovolené, téma, kterému rozumím... a především informovat o aktuálním dění ve farnosti. Článek musí být psán tak, aby...

V pátek od 19:30 hodin. Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. (EF 5,19)