Římskokatolická farnost

DAČICE

Představujeme vám našich 20 malých katechumenů, čekatelů, připravujících se na přijetí svátosti 1. svatého přijímání.

Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Všichni mladí nad 15 let se mohou zúčastnit také jako dobrovolníci. Celá akce bude probíhat v Třebíči.

Ve všední dny úterý, čtvrtek a pátek od 21:00 ve farním kostele sv. Vavřince bude možnost hodinové adorace.

Za 25 let kněžství Bohu poděkují bratr Václav Brož, bratr Jeroným Josef Ertelt, bratr Antoním Marek Příkaský a bratr Serafim Jan Smejkal. Děkovná mše začíná v 18:00 hodin.