Večer chval v Kostelním Vydří 

22.03.2024
  • 22. 2. 2024
  • Dům sv. Josefa, horní sál

V pátek od 19:30 hodin. Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. (EF 5,19)