Příprava na Svátost biřmování

17.05.2024
  • 17 .5. 2024 příprava na Svátost biřmování
  • kostel sv. Vavřince

Příprava pokračuje po mši svaté v pátek večer.