Pomoc Ukrajině

30.05.2024
  • do konce května 2024
  • sbírka zdravotnických pomůcek  

Potřebné věci můžete donést do sakristie kostela P.M. Karmelské v Kostelním Vydří nebo do klášterního kostela sv. A. Paduánského na fortnu. Další informace Jitka Slavická tel. 777904281 nebo jitka.slavicka@email.cz .