Slavnost biřmování

22.10.2023
  • ´neděle 22.10.2023
  • kostel sv. Vavřince

V neděli 22.října byla v kostele sv. Vavřince udělena svátost biřmování spojena se žehnáním varhan. Mši svatou sloužil opat z kláštera v Nové Říši J. M. Mgr. Marian Rudolf Kosík, O. Praem.. Svátost biřmování přijalo 13 mladých studentů z Dačic, z Třebětic a okolí. Při slavnostní mši koncelebrovali P.Jaroslav Pezlar a nový duchovní správce v Dačicích P.Karel Janů.