Aktuality

Začátek poutní mše svaté je v 11 hodin v Kostele Božího Těla ve Slavonicích. Mše svatá je spojena s plnomocnými odpustky. Po poutní mši svaté půjde průvod na faru na náměstí, kde bude připraveno občerstvení. Zároveň zde budou připraveny hry pro děti a všichni společně zde můžou společně posedět až do odpoledních hodin.

V pátek se koná první setkání "Ženy ženám" v Jersicích, které pořádají ženy z pelhřimovské a novoříšské farnosti. Začátek je v 16:30.

Potřebné věci můžete donést do sakristie kostela P.M. Karmelské v Kostelním Vydří nebo do klášterního kostela sv. A. Paduánského na fortnu. Další informace Jitka Slavická tel. 777904281 nebo jitka.slavicka@email.cz .