Tříkrálová sbírka 2024

11.02.2024
  • 1.-14. 1. 2024
  • Ve městě, v obcích, v kostelích, on-line

V prvních dvou týdnech měsíce ledna chodili na Dačicku skupinky koledníků zapojených do tříkrálové sbírky.  V letošním roce se vybralo celkem 341 550 Kč, v loňském roce 335 821 Kč. Velké poděkování patří všem skupinkám koledníků a jejich doprovodu, a také paní Marcele Svobodové, která je na Dačicku hlavní koordinátorkou této charitativní akce. 

Celkem bylo 56 kasiček, vedoucích skupinek se zapojilo 49, koledníků králů se zúčastnilo ve skupinkách 111 a další dvě velké skupinky byly na ZŠ Neulingerova ( 15 dětí) a Okénka Dačice ( 15 dětí). 

Dobrých skutků není nikdy dost!

Výsledky za Dačice 

 Celkové výsledky najdete na www.trikralovasbirka.cz .